Skip to main content

#Klimastreik am 20. September: Zusammen mit Fridays for Future auf die Straße!

Boş vaatlere son verin: şimdi harekete geçme zamanıdוr !

“Fridays for Future” Hareketi ile birlikte sokaklara çוkוyoruz !

Korona krizi; politikacıların küresel krizlere kararlı tepkiler verebileceklerini gösterdi. Ancak dayatan iklim krizi; önce pandemi krizini atlatmamוzו beklemiyor. Bu yıl  federal seçimler yapוlacaĝו için , şimdi boş vaatler dinlemek yerine, kararlı eylem çağrısında bulunuyoruz. Önümüzdeki dört yıl, en kötüye engel olabilmek için bu çok önemli... İklim krizi ; daha bugünden dünya çapında pek çok insan için ve özellikle de Küresel Güney'de, hayati bir tehlike oluşturuyor. Ancak şu ana kadar hiçbir partinin, 1.5 derece sınırına uyulmasוna ilişkin bir programı yok. Bu nedenle biz bu seçimi; bir “iklim seçimi“ olarak adlandוrוyoruz.

Federal Meclis seçimlerinde bizim oyumuzu alamak isteyenler ; aşaĝוdaki taleplerimizi yerine getirmelidirler:

  • En geç 2030 yılında kömür enerjisinden çıkılmalו ve günlük linyit maden işletmeciliĝi, daha fazla genişletilmemelidir. Bugün insanların; kömür elde etmek için, ‘yerlerinden yurtlarוndan’ mahrum bוrakוlmalarוna izin vermeyeceğiz.
  • Yenilenebilir enerjileri -çevre dostu bir şekilde- 2030 yılına kadar “brüt elektrik tüketiminin en az yüzde 80'ine kadar” genişletilmeli ve yeşil hidrojen gibi, “fosil gaz “alternatiflerine yatırım yapוlmalוdוr.
  • Cezbedici bir yerel toplu taşımacוlוĝa ve bisiklet altyapısına yatırımlar yapılmalו ; tüm otoyol projeleri durdurulmalו ve otomobillerde; içten yanmalı motorların, trafiĝe çוkma izinlerinin, “sosyal sözleşmelere uyumlu” sonlandוrוlmasו için,  kesin bir tarih belirlenmelidir. Bizim önerimiz, bu tarih en geç 2030 olmalוdוr.
  • İklime zarar veren endüstrileri, ‘korona devlet yardımı ve vergi indirimleriyle desteklemek ’yerine; ekonomide ‘sosyo-ekolojik bir dönüşüm ‘başlatarak,  iklime zarar vermeyen endüstrilere  yatırım yapılmalוdוr.
  • Elektrik, barınma,  temel gוda maddeleri ve sosyal hareketliliğin, “iklime dost  ve aynı zamanda herkes için uygun- ödenebilir“ olması için; çalוşanlara, iyi ücretler sağlayוp, dayanışmacו sosyal bir devlet oluşturmak gereklidir.
  • Küresel Güney'deki iklim adaleti için sorumluluk üstlenilmeli ve Almanya’nוn iklim finansmanı; 2025'e kadar iki katוna çוkarוlmalוdוr.

Önümüzdeki birkaç hafta ve aylar bizim için çok önemlidir. Seçim kampanyası için çarklar şimdiden işletiliyor. Aday adaylarו belirleniyor, seçim programları yazılıyor. Ama şu, açık olarak bilinmeli ki: hiçbir Parti, ‘iklim korunmasını ’görmezlikten gelemez!

Bu amaç için biz; “Fridays for Future” Hareketi’ni destekliyor ve dünya çapındaki bu eylem gününde, onun arkasında olduĝumuzu belirtiyoruz.

Siz de katılın!

19 Mart'ta Almanya'nın her yerinde - tabii ki korona önlemlerine uygun - yerel eylemler düzenlenecektir. Küresel ısınmayı durdurmak için ; öğrencilerin protestolarו ve talepleri son derece önemli ve gereklidir. İklim krizinin yaşanmayacaĝו bir gelecek için, siz de bu eylemlerde yer alוn, birlikte olalוm; doĝamוzו, iklimimizi birlikte savunalוm!

Boş vaatlerden vazgeçilsin!  Başka bir dünyayו kurmak, mümkündür. #NoMoreEmptyPromises! #AnotherWorldIsPossible!